Du er her: Hjem / Om Grieg 07 /

OM GRIEG 07
Grieg 07 er et aksjeselskap, stiftet av Bergen kommune i mai 2006, som skal initiere, koordinere og gjennomføre en nasjonal og internasjonal markering av 100-års minnet for Edvard Griegs død. Hovedmålsettingen for organisasjonen er å sikre og fornye interessen for hans musikk. For vitalitet og fremdrift, inviteres unge musikere og kunstnere til å la seg inspirere av Griegs holdninger og handlinger, både menneskelig og kunstnerisk.
 
Med stor respekt for, og en grunnleggende tro på at Griegs musikk vil leve videre i mange generasjoner fremover, er det et mål at Grieg-året må bidra til at hans musikk og tanker prøves ut fra vår tids estetikk og samfunnssyn. Med dette som utgangspunkt presenterer Grieg 07 en tredelt profil, som hver for seg og sammen har til hensikt å aktualisere og vitalisere Grieg-arven:
   
•    Humanisten Grieg
•    Komponisten Grieg
•    Sampleren Grieg

Grieg 07 ledes av et nasjonalt styre på ni personer med høy faglig kompetanse og med Herman Friele, ordfører i Bergen, som styreleder. Administrasjonen består av direktør Ragna Sofie Grung Moe og prosjektkoordinator Are Frode Søholt.

Markeringen har et arbeidsbudsjett på 12 mill kr. med Staten, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune som hovedbidragsytere. Utenriksdepartementet støtter og samarbeider med selskapet Grieg 07 om markeringen i utlandet.
 
 


Klikk her for å få en utskriftsvennlig version av denne siden.Utskriftsvennlig version