SLEPPET
Sleppet er i gang, og lydkunstnerne har besøkt en rekke vestnorske steder for å gjøre feltopptak. På www.sleppet.no kan du følge med på prosjektet.  
 
Om Sleppet
Vi kan stille oss spørsmålet om hva Grieg hadde gjort om han hadde levd idag, men kanskje mer interessant er det å se på hvordan nåtidige komponister og lydkunstnere som interesserer seg for naturens klanger arbeider.

"Field recording" eller feltopptak, er en omfattende sjanger innen elektronisk musikk og lydkunst. Kunstnerne tar utgangspunkt i lydopptak av natur og kultur. Noen spiller av materialet som det er, som et "lydklipp i tid", mens andre bruker materialet som materiale for videre bearbeidelse. Temaet Grieg og Sampleren er en utfordring til dagens kunstnere innen elektronisk musikk og lydkunst til å ta utgangspunkt i lydmaterialet Grieg lot seg inspirere av i norsk natur og folkekultur.

I Sleppet inviterer vi kunstnere som bringer begge disse ståstedene, og avledninger av dem, til torgs. Kunstnerne vi har invitert reiser en rundtur på vestlandet i april/mai 2007 for å kunne gjøre lydopptak og erfare vestnorsk natur og bygdekultur. Vi skal besøke Nordfjord i sleppetiden, Jostedalsbreen, Utvær lengst vest i havet og Bergen i all sin våryrhet. Dette er en tid på året som rommer et enormt lydlig og konseptuelt potensiale både i natur, bygd og by.

Arbeidene som kommer ut av dette møtet, blir til utstillingen som åpner i Bergen i september og senere turnerer i Norge og i utlandet.
 
 
 
.
 
Ved Utvær
Foto: Jørgen Larsson
 
 
 
Intervju med Jørgen Larsson
 
Sleppet.no