SLUTTRAPPORT
03. mars 08
GRIEG - DØD ELLER LEVENDE? 
 
Av Ragna Sofie Grung Moe

Etter som han ble eldre, uttrykte Grieg selv engstelse for at han ikke skulle klare å følge med i det som rørte seg i samtiden.
 
Grieg-året 2007 har bevist at Grieg-arven, - både musikken, ordene, holdningene og handlingene - er både tidløse og tidsaktuelle på samme tid, og stadig meget velegnet for en vital og aktuell debatt.
Aksjeselskapet Grieg 07 ble stiftet av Bergen kommune i mai 2006 med formål å initiere, koordinere og gjennomføre en nasjonal og internasjonal markering av 100-års minnet for Edvard Griegs død.

Hovedmålsettingen for organisasjonen var å sikre og fornye interessen for hans musikk. for vitalitet og fremdrift ble unge musikere og kunstnere invitert til å la seg inspirere av griegs holdninger og handlinger, både menneskelig og kunstnerisk, for slik å sette søkelys på aspekter ved hans virke som tidligere ikke har fått stor oppmerksomhet.
 
Ved selskapets nedleggelse viser regnskapet tilskudd og andre inntekter på kr. 13,9 millioner fordelt på 72% til produksjon og 28% til administrasjon. tilskuddene består av 74,8% offentlige midler og 25,2% sponsormidler.

Vi vil hevde at bidragene fra både offentlige og private bidragsytere har gitt god avkastning – og at Grieg-markeringen 2007 viser at investering i nasjonale kulturjubiléer er god butikk, dersom de håndteres på rette måten.

Etter at aksjekapitalen på kr. 100.000 er tilbakebetalt til vår eier, Bergen kommune, har vi hatt gleden av å fordele et overskudd på kr. 400.000 til forsknings- og utviklingsarbeid, oversettelser til engelsk og russisk, til International Grieg Society og til Griegsamlingen ved Bergen Offentlige Bibliotek.

Grieg 07 har fått være en motor, en koblerske, på den store møteplassen for aktører i markeringsåret for Edvard Grieg død. Sluttrapporten presenterer målsetting, innhold og resultat fra Grieg 07s ståsted. Det har vært stor og verdifull aktivitet i Grieg-året som vi ikke har kunnet inkludere.

Vi vet at Grieg-arven vil leve videre helt av seg selv, fordi engasjementet, affiniteten og kjærligheten til hans musikk lever evig. Vårt ansvar er å sikre at samtidens og fremtidens kunstnere får anledning til å oppleve det sammeARKIV:
03.03.08 Vi vil hevde at bidragene fra både offentlige og private bidragsytere har gitt god avkastning – og at Grieg-markeringen 2007 viser at investering i nasjonale kulturjubiléer er god butikk, dersom de håndteres på rette måten, skriver direktør Grung Moe om Grieg 07s sluttrapport som blir presentert i morgen. Fra denne artikkelen kan du laste ned dokumentet.
LES MER

19.12.07 Fra januar 2008 vil Bergen Offentlige Bibliotek overta Grieg 07s nettsider.
LES MER

15.12.07 Vi ønsker alle Grieg-interesserte en god julefeiring og godt nyttår! Fra denne linken finner du vårt julekort.
LES MER

04.12.07 Ny Musikks Komponistgruppe har tatt initiativ til Griegileum, der fire komponister har bearbeidet klavermusikk av Grieg. De nye Grieg-stykkene, sendes på NRK P2, 5. og 12. desember.
LES MER

03.12.07 - Alle har hørt lyden av vann, men jeg ønsker å presentere lyden på en slik måte at den når ut og griper tak i deg på en ny måte, sier Natasha Barrett om sitt bidrag til Sleppet.
LES MER

Gå til arkiv