Grieg i utlandet
MARKERING I UTLANDET I SAMARBEID MED UTENRIKSDEPARTEMENTET

I forbindelse med markeringen av Grieg-året 2007 og som ledd i det utenrikskulturelle arbeidet, vil Utenriksdepartementet innenfor gitte rammer, bidra finansielt, og imøtekomme initiativ som tas fra fagmiljø i inn- og utland og fra utenriksstasjonene. Departementet ønsker å følge opp målsettingen for Grieg 07 og fordele midler/ressurser der det er relevant og naturlig. Grieg 07 samarbeider nært med Departementet for å sikre kunstnerisk høy kvalitet og langsiktig effekt av en felles innsats.

Grieg 07 utvikler sine nettsider i samarbeid med Utenriksdepartementet. UD vil oversette hovedinnholdet til  18 språk og distribuere artiklene gjennom Norgesportalen.  Se www.norway.info som gir en oversikt over aktiviteter og planer i utlandet i samarbeid med utenriksstasjonene. Departementet og Grieg 07 produserer diverse materiell, bl.a. CD’er, plakater og brosjyrer.