Du er her: Hjem / Ung Grieg / Griegoriansk /

GRIEGORIANSKE LYDVERKSTEDER
Drivhuset lager i 2007 en ny modell for kreative verksteder inspirert av Grieg. Jon Halvor Bjørnseth skisserer her hvordan verkstedet er lagt opp.

Som i alle Drivhusets verksteder dreier det seg om et profesjonelt team som oppsøker en skole – grunskole, kulturskole eller videregående skole – og starter et kreativt arbeid sammen med elevene frem mot en konsert og et lydopptak som presenteres på Drivhusets nettsted.

Det spesielle med de nye ”Griegorianske” verkstedene er ikke bare at man bruker Grieg som en referanse men at vi fokuserer på den sammenhengen Grieg stod i og prøver å forstå hvilke originale grep Grieg valgte å ta som komponist. Her er overskriften ”Sampleren Grieg” med hans bruk av både folkemusikk og naturinspirasjon en rød tråd. Vi kan også ta tak i folkemusikk-kildene, eller i selve Grieg-komposisjonene og sample og videre-komponere med dette som materiale. De Griegorianske verkstedene bruker en kombinasjon av vanlige instrumenter, Drivhusets samling av lydinstallasjoner og skrotinstrumenter, og sist men ikke minst lydbehandling og komponering på data. Resultatene publiseres på internett.

Griegoriansk er et lite ordspill. Det er ingen direkte forbindelse til Gregoriansk musikk*, men en ordvending som antyder at vi forholder oss til Grieg-arven som en lang tradisjon der vårt arbeid likevel har en frihet til å tolke og plukke elementer fra Grieg-tradisjonen som et utgangspunkt. Den nye musikken som lages i verkstedene har slektskap til Grieg uten å være  tone-for-tone kopier eller ren remiks av Grieg-lydspor.
 
Pilotprosjekt 
Pilotprosjektet for Griegoriansk ble gjennomført på Skarevatnet skole i Bergen 5. – 9. februar. Gjennom en hel uke samarbeidet entusiastiske elever fra 6. trinnet på skolen, med Drivhuset og musikere fra BIT 20 Ensemblets team. Se og hør mer om dette verkstedet her.
 
Videre planer 
Flere verksted er under planlegging.
 
Asker kulturskole – Griegoriansk verksted 4. 11. og 18. juni (konsert) med bl.a. pianist Kenneth Karlsson (Cikada) og kulturskolens lærere
Lusetjern skole, Oslo Griegoriansk verksted 5. 6. og 8. juni
Komponering med både lydopptak, datamaskiner og vanlige instrumenter elever fra 3. og 6. trinn i samarbeid med Bjarne Kvinnsland og Isak Anderssen fra Drivhuset

Risør Ungdomsskole + kulturskolene og Risør Kammermusikkfest 7. 8. 26. og 30. juni
Verksteder med elever på 9. trinn i samarbeid med Jon Halvor Bjørnseth fra Drivhuset og bl.a  Atle Pakusch Gundersen og flere kulturskolelærere. Resultatene presenteres både som lydinstallasjoner og konsertinnslag under Risør Kammermusikkfest

Ila skole, Oslo – Griegoriansk verksted august/september 07
 i samarbeid med Høgskolen i Oslo v. Jon Helge Sætre og hans studenter

Opplysninger om flere skoler og verksteder publiseres etter hvert som avtalene bekreftes.

* Info om Gregoriansk musikk som er riktig riktig gammel kirkesang finner du på
scholasolensis.no  (norsk) og wikipedia (engelsk)
 

 


Klikk her for å få en utskriftsvennlig version av denne siden.Utskriftsvennlig version